مزایا و نوآوری های دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن میراد

مزایای دستگاه تصفیه آب میراد نسبت به سایر رقباء

1- کاهش چشم گیر مصرف آب و انرژی

2- افزایش 30 درصدی بازده دستگاه نسبت به طراحی های مشابه

3- عدم نیاز به مواد شیمیایی در بخش پیش تصفیه، شستشو و تثبیت کیفیت و کمیت آب، کاهش هزینه های جنبی حمل و نقل و انبار و کاهش خطرات برای کاربران.

4- افزایش بازدهی دستگاه و افزایش طول عمر ممبراین ها به بیش از 5 سال

5- ثابت بودن کیفیت آب خروجی با گذشت زمان

6- کاهش 30 درصدی مصرف برق

7- استفاده از صد در صد سطح غشاء

8- کاهش هزینه تعمیرات و نگهدار ی و عدم نیاز به اپراتور و کاربر متخصص و مجرب.

9- کمتر بودن قیمت تمام شده دستگاه نسبت به نمونه های با عملکرد مشابه

10- نصب آسان، سریع و ارزان و کاهش نیاز به سرویس

11- کاهش حجم دستگاه نسبت به نمونه های مشابه

12- قابل استفاده بودن پسآب خروجی دستگاه

13- به دلیل ثابت بودن کیفیت آب، این دستگاه برای حذف نیترات از آب باید موثر باشد.

14- عدم امکان آلودگی باکتریایی در جریان پسآب و روی ممبراین ها و رفع کامل هرگونه طعم و بوی نامناسب در آب

15- مغناطیسه نمودن مولکول های آب و ایجاد ساختمان شش وجهی در آنها کاملا هماهنگ و منطبق با مایعات بدن، دقیقا مانند آب چشمه های معدنی

16- حجم دستگاه متناسب با فضای در دسترس برای عملیات تصفیه قابل تغییر است، یعنی هم در قالب کپسول های کوچک برای دبی ها و فضای های کم و هم در قالب ممبراین های بزرگ برای دبی ها و فضاهای زیاد قابل احداث می باشد.

نوآوری های موجود در دستگاه های صنعتی تصفیه آب و آب شیرین کن میراد

1- در این سیستم برای اولین بار از تصفیه مغناطیسی به عنوان پیش تصفیه و برای کاهش تشکیل رسوب در سیستم اسمز معکوس استفاده شده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب از هیچگونه مواد افزودنی ضد رسوب (Antiscalant) استفاده نمی شود.

2- در این دستگاه برای اولین بار از اعمال میدان الکترو مغناطیسی برای کاهش رسوب بر روی غشا و افزایش کارایی آن در سیستم اسمز معکوس استفاده شده است. .

3- طراحی این دستگاه به گونه ایست که در صورت خاموشی ناگهانی، آب یا املاح زیاد موجود در دستگاه به صورت خودکار از سیستم خارج شده و آسیبی به غشا وارد نمی شود.

4- به دلیل عدم استفاده از مواد شیمیایی در این دستگاه، پساب دستگاه قابل استفاده می باشد. این آب هیچگونه اثرات مخرب زیست محیطی نداشته و بدون نیاز به هیچ گونه عملیات ثانویه قابل استفاده در کشاورزی و یا پرورش آبزیان و غیره می باشد. .

5- طراحی دستگاه به گونه ایست که در طول زمان تولید آب، غشاء نیازی به شستشو ندارد و صرفا در هنگام خاموش کردن عمل شستشو دستگاه انجام می پذیرد.

6-این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که کیفیت آب خروجی آن با گذشت زمان تغییر نمی کند. همچنین آب تولیدی توسط دستگاه آبی طبیعی و عاری از مواد افزودنی می باشد. .

7- مصرف برق این دستگاه حدود 30 درصد کمتر از نمونه های مشابه می باشد.

8-ماندگاری ممبراین ها در این دستگاه حداقل 4 سال می باشد. .

9-طراحی هیدرولیکی دستگاه به گونه ایست که برای جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی غشاء نیازی به استفاده از شدت جریان های بالای آب نیست.

10- طراحی هیدرولیکی و کنترلی دستگاه به گونه ای است که هزینه های تعمیر و نگهداری را نسبت به نمونه های مشابه کاهش داده و دستگاه نیاز به اپراتور متخصص و مجرب ندارد.

11- از صد در صد غشا برای عملکرد اسمزی استفاده می شود.

12- این سیستم به گونه ای طراحی شده که برای شستشوی ممبراین ها از آب تولیدی خود دستگاه استفاده می کند