دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن میراد

دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن میراد، هیچگونه نمونه مشابه داخلی و خارجی ندارد و دانش فنی آن به طور کامل بومی بوده و قابل گسترش به حوزه های دیگر می باشد.


در دستگاه تصفیه آب میراد، سیستم های پیش تصفیه متداول حذف شده است و به جای آن جریان آب قبل از ورود به ممبراین ها و در طول عبور از آن ها به ترتیب، تحت اعمال میدان های مغناطیسی و الکترومغناطیسی قرار می گیرد.

تاثیراتی که میدان های مغناطیسی بر روی ویژگی های آب دارند سبب می شود که عملکرد ممبراین ها و هیدرولیک سیستم به صورت چشم گیری بهبود یابد و درنتیجه آن بازده کلی سیستم نسبت به سیستم های متداول فعلی افزایش یافته و مصرف انرژی آن کاهش می یابد..

از دیگر ویژگی های مهم این دستگاه می توان به عدم استفاده از مواد شیمیایی در کلیه مراحل فرآیند، افزایش طول عمر ممبراین ها و عدم نیاز به شستسشو در طول فرآیند اشاره کرد.

. از این سیستم می توان با تغییرات جزئی، در اغلی حوزه های تصفیه آب استفاده کرد. قابل ذکر است که تکنولوژی استفاده شده در این سیستم بسیار نوین و پیچیده بوده و دانش آن از علوم روز دنیا در زمینه تصفیه آب به حساب می آید.

تلفیق دو روش نوین تصفیه آب یعنی معکوس و رسوب زدایی مغناطیسی هرکدام از روش های فوق مزایا و معایبی دارند که با ایده شکل گرفته نه تنها بسیاری از معایب ذکر شده برای سسیتم اسمز معکوس مرتفع شده بلکه مزایای زیادی نیز به آن افزوده شده است.

این دستگاه از اجزای مختلفی شامل واحد های مغناطیسی و الکترو مغناطیسی ممبراین RO، فیلتر کارتریج میکرونی، مخزن آب شستشو، صفحات تنظیم فشار و غیره تشکیل شده است.


 

دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن میراد

این دستگاه در حال حاضر در بیش از 60 روستای استان فارس و هرمزگان و واحد های مختلف صنعتی و کشاورزی در حال استفاده بوده و مزیت ها و ادعاهای مطرح شده را در طول مدت 9 سال گذشته به اثبات رسانده است.

قابل ذکر است که تکنولوژی استفاده شده در این سیستم بسیار نوین و پیچیده بوده و دانش آن از علوم روز دنیا در زمینه تصفیه آب به حساب می آید.

9

سال


سابقه عملکرد صحیح
60

روستا


به کار گرفته شده است